P1-56 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
 • 0908 739 888 (CSKH)
 • 0908 455 888 (Tư vấn hàng hóa, dịch vụ)
 • 0934 357 111 (Hỗ trợ kỹ thuật)
Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm do Liên Nghi bán đều được bảo hành đúng và đủ theo chính sách của nhà sản xuất.

Tất cả sản phẩm hư hỏng, không thuộc điều kiện đổi trả, sẽ được gửi cho nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền để sửa chữa theo đúng chính sách bảo hành của họ.

Liên Nghi không chịu trách nhiệm nếu nhà sản xuất và/hoặc đơn vị được nhà sản xuất uỷ quyền từ chối bảo hành và/hoặc không thực hiện theo đúng cam kết của họ.

Quý khách có thể tham khảo quy định bảo hành của một số nhà sản xuất theo đường dẫn dưới đây:

 • Apple: https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-rest-of-apac-vietnamese.html
 • HP: https://www8.hp.com/vn/en/privacy/privacy_warranty.html
 • AMD: https://www.amdvietnam.com.vn/chinh-sach-bao-hanh
 • Canon: https://lbm.vn/chinh-sach-bao-hanh/
 • Western Digital: https://western.com.vn/media/news/2410_chinh-sach-bao-hanh-tai-trung-tam-wd-viet-nam-1.jpg
 • Intel: https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/support/articles/000006160/services.html
 • DELL: https://www.dell.com/downloads/ap/services/Dell_ProSupport_vn.pdf
 • LG: http://www.lg.com/vn/tro-giup/bao-hanh
 • Brother: https://www.brother.com.vn/vi-vn/contents/onlinewarranty
 • Logitech: https://www.logitech.com/vi-vn/footer/terms-of-use/&id=3101
 • Microsoft: https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4493926/warranties-extended-service-plans-and-terms-conditions-for-your-device
 • ASUS: https://www.asus.com/support/images/upload/ee6559a7-9868-4949-8411-06f022e5893e.pdf
 • Gigabyte: https://www.gigabyte.com/vn/Support/Warranty
 • Epson: https://customer.epson.asia/customer/ewarranty.do#/wry/VN
 • MI: https://www.mi.com/vn/support/warranty
 • Samsung: https://www.samsung.com/vn/support/warranty/
 • Acer: https://www.acer.com/ac/vi/VN/content/warranty
 • Bose: https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/bose_global_portal/pdfs/other/warranties/VIETNAM_WARRANTY_VI.pdf
 • Panasonic: https://www.panasonic.com/vn/warranty-condition.html
 • Toshiba: https://www.toshiba.com.vn/ho-tro-khach-hang/dieu-khoan-bao-hanh/san-pham-dien-tu
 • Sony: https://www.sony.com.vn/electronics/support/warrantyinfocp
 • Lenovo: https://phongvu.vn/landing/wp-content/uploads/2019/03/Lenovo_Thong-bao_CSKH_VI_V11.pdf
 • MSI: https://vn.msi.com/page/warranty
 • Philips: http://www.support.philips.com/pageitems/master/countries/VN/WBO_VN_VI.pdf
 • AOC: https://vn.aoc.com/warranty.php

Xem thêm các Trung tâm bảo hành của Liên Nghi