P1-56 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
  • 0908 739 888 (CSKH)
  • 0908 455 888 (Tư vấn hàng hóa, dịch vụ)
  • 0934 357 111 (Hỗ trợ kỹ thuật)

Giấy Double A khổ A5 (70gms)

35.000
  • Ream 500 tờ.
  • Thùng 10 ream.


Chia sẻ sản phẩm:
Đánh giá sản phẩm