✔ Số 234, đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Webcam visioncop VSC- W40

✅500,000đ

(Không có VAT)

Webcam visioncop VSC- W40

Thông tin webcam

Tên webcam: HD 4MP WEBCAM
Đánh giá chất lượng: 2165
Micro tích hợp sẵn: audioinput#0
Tỷ lệ khung hình: 31 FPS
Loại luồng: video
Chế độ ảnh: rgb
Webcam MegaPixels: 3.69 MP
Độ phân giải webcam: 2560×1440
Tỷ lệ khung hình: 1.78
Kích thước tệp PNG: 3.88 MB
Kích thước tệp JPEG: 1.65 MB
Tốc độ bit: 51.29 MB/s
Số lượng màu: 210205
Nhẹ nhàng: 50.78%
Độ sáng: 51.80%
Độ sáng: 50.98%
Huế: 77°
Độ bão hòa: 2.79%