P1-56 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang
  • 0908 739 888 (CSKH)
  • 0908 455 888 (Tư vấn hàng hóa, dịch vụ)
  • 0934 357 111 (Hỗ trợ kỹ thuật)

Tốc độ và dung lượng RAM: cái nào quan trọng hơn đối với hiệu năng?

Tốc độ và dung lượng RAM: cái nào quan trọng hơn đối với hiệu năng?